Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Maximaal jaarinkomen voor sociale huurwoning

De overheid heeft in 2011 een maximaal jaarinkomen ingesteld om voor een sociale huurwoning in aanmerking te kunnen komen. Dit bedrag wordt, net zoals de maximale netto huurprijs, ieder jaar aangepast.

Per 1 januari 2019 is de maximale netto huurprijs voor een sociale huurwoning € 720,43. Het maximale jaarinkomen (verzamelinkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend) waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren is vastgesteld op € 38.035.

Uitzonderingen

Met een inkomen tot maximaal € 48.655 (het zogeheten middeninkomen) kunt u in aanmerking komen voor een klein deel van de sociale huurwoningen. De advertenties met deze woningen zijn herkenbaar aan het label Toegankelijk voor middeninkomens. Uw inkomen wordt gecontroleerd op het moment dat een woning wordt toegewezen.

Mensen die vanwege sloop of ingrijpende renovatie hun woning moeten verlaten (stadsvernieuwingsurgenten) kunnen ook met een hoger inkomen nog wel reageren op sociale huurwoningen met een rekenhuur vanaf € 651,03. Dit geldt ook voor woningzoekenden met een indicatie of een urgentie voor de regio Utrecht.

Ook voor sommige andere groepen, die zelf niet kunnen zoeken via WoningNet, wordt een uitzondering gemaakt. Als u denkt dat u een uitzonderingspositie heeft, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente of met uw corporatie.

Uw inkomensgegevens bij WoningNet

Het is belangrijk dat u het juiste inkomen opgeeft in uw inschrijfgegevens. Uw inkomen wordt bij toewijzing namelijk altijd door de corporatie gecontroleerd. Als dan blijkt dat u meer dan € 38.035 verdient (bij woningen voor middeninkomens meer dan het jaarinkomen dat in de woningadvertentie staat vermeld), gaat de woning alsnog aan u voorbij. Het is daarom belangrijk om de juiste en actuele inkomensinformatie in uw inschrijving te hebben staan.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met uw corporatie of met WoningNet via het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Het systeem van de website is vernieuwd . Hiervoor zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen.
Lees er meer over in het nieuwsbericht.
 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.