Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Voorrangsregeling voor huurders van 55 jaar en ouder (incl. video's)


De gemeente Utrecht en de Utrechtse woningcorporaties vinden het belangrijk dat 55+ers prettig kunnen wonen in een huis dat past bij hun wensen en behoeften. Deze kunnen veranderen als de kinderen uit huis zijn, of als er een fysieke beperking optreedt. Daarom ondersteunen wij 55+ers die willen verhuizen naar een andere woning. 

Is deze situatie op u van toepassing? Of kent u mensen in uw buurt die een andere woning nodig hebben? Bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van een (onveilige) trap in de woning? Omdat het huis of de tuin te groot is om te onderhouden? Of omdat zij een woning met zorg willen of samen willen wonen met generatiegenoten? 

Dan willen wij graag de volgende mogelijkheden onder uw aandacht brengen:

Voorrangsregeling
In de gemeente Utrecht geldt een voorrangsregeling voor huurders van 55 jaar en ouder die (1) een grote huurwoning achterlaten en (2) willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning zonder trap.

Kortingsregeling 
Sinds 1 mei 2015 is er ook een kortingsregeling bij voor huurders van 55 jaar en ouder die (1) een grote huurwoning achterlaten en (2) willen verhuizen naar een kleinere woning. Zij betalen voor de nieuwe woning maximaal €50 netto huur meer dan voor de achter te laten woning. 


Verhuisadviseur 
Utrechtse huurders van 55 jaar en ouder die vanuit een grote naar een kleine woning verhuizen kunnen hulp krijgen van de Verhuisadviseur Senioren. De Verhuisadviseur helpt bij het vinden van een andere woning. Zij krijgen informatie over geschikte woningen en de mogelijkheden om te zoeken. Zijn er belemmeringen om te verhuizen, dan zoekt de Verhuisadviseur naar oplossingen.


Meer informatie
Meer weten over deze regelingen? Neem dan contact op met de Verhuisadviseur Senioren of met uw eigen woningcorporatie. Wij stellen het op prijs als u deze informatie doorgeeft aan mensen die een dergelijk steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.                                  
Een toelichting op de regelingen:

Voorrangsregeling voor senioren
De voorrangsregeling voor senioren houdt het volgende in:

 1. De regeling geldt voor huurders van 55 jaar en ouder. 
 2. De huurder huurt een woning van een corporatie in de regio Utrecht.
 3. De huurder woont in een eengezinswoning of appartement van minimaal 80m2 óf met minimaal 5 kamers. Maisonnettes en boven- en benedenwoningen vallen ook binnen de categorie ‘appartementen’. 
 4. De voorrang geldt voor gelijkvloerse en zonder trap toegankelijke 1- tot 3-kamerwoningen, verhuurd door Mitros, Portaal, Bo-Ex, SSH of GroenWest. 
 5. Zijn er méér mensen die reageren op een woning en gebruik maken van de voorrangsregeling, dan wordt de onderlinge volgorde bepaald door de inschrijftijd.
 6. De huurovereenkomst van de achter te laten grote woning moet worden opgezegd.

Oppervlakte
De oppervlakte van uw woning is gebaseerd op het Woning Waarderings Stelsel. Deze kunt u vinden op de achterkant van de brief over de jaarlijkse huurverhoging of in de huurovereenkomst. Uiteraard kunt u de oppervlakte ook opvragen bij uw woningcorporatie. 

Hoe komt u in aanmerking?
Als u via WoningNet reageert, controleert WoningNet automatisch uw gegevens. Zij zien dan vanzelf of u aan de eisen voldoet en voorrang krijgt.
Let op: mensen met een urgentie hebben voorrang op senioren die gebruik maken van deze regeling.

Kortingsregeling voor senioren
De kortingsregeling voor senioren houdt het volgende in:

 1. De regeling geldt voor huurders van 55 jaar en ouder. 
 2. De huurder huurt een woning van Mitros, Portaal, Bo-Ex of GroenWest in Utrecht.
 3. De huurder woont in een eengezinswoning of appartement van 4 kamers of meer.
 4. De korting geldt bij verhuizing naar een 1- tot 3-kamerwoning, verhuurd door Mitros, Portaal, Bo-Ex of GroenWest.
 5. De huurovereenkomst van de achter te laten woning moet worden opgezegd.   
 6. Vraag bij de verhuurder van uw nieuwe woning na of u in aanmerking komt voor de korting.
 7. Voor de nieuwe woning wordt maximaal €50 netto huur meer betaald dan voor de achter te laten woning.  

Verhuisadviseur Senioren
Bereikbaar van maandag  t/m donderdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Telefoon: (030) 236 18 04 
E-mail: verhuisadviseur@stade.nl
Website: www.stade-advies.nl (onder het kopje Actueel vindt u informatie over de verhuisadviseur)

De verhuisadviseur is ingesteld voor de (voorlopige) periode tot 1 december 2015.

Klantenservice van uw woningcorporatie

Bo-Ex 030 - 282 78 88
GroenWest 088 - 012 90 00
Mitros 030 - 880 33 00
Portaal 0800 - 767 82 25 (met een mobiele telefoon belt u 0318 - 89 89 89)


Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.