Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Resultaten tweede enquete klantpanel

05 april 2017


Enige tijd geleden vroegen we ons klantpanel om vragen te beantwoorden over het opgeven van het inkomen. We merkten namelijk dat veel woningzoekenden een verkeerd inkomen opgeven en daardoor een woning mislopen. Dat willen we graag voorkomen.

We ontvingen weer veel reacties. Maar liefst 667 panelleden vulden de vragen in. Wilt u alle resultaten zien, klik dan hier.

Resultaten
Uit de reacties blijkt dat 14% van de respondenten wel eens is afgewezen op basis van inkomen. Ruim 30% heeft moeite met het bepalen van de hoogte van het inkomen. Van die groep vindt 23% de informatie op de website niet duidelijk. Ook geeft het merendeel van de respondenten (61%) aan ondersteuning te kunnen gebruiken bij het opgeven van het inkomen. Verder viel op dat slechts 43% van de ondervraagden een inkomensverklaring of aanslag van de belastingdienst heeft gebruikt bij het bepalen van het inkomen, terwijl met deze documenten de kans op een afwijzing het kleinst is. We gaven de panelleden ook de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen. Hier werd veel gebruik van gemaakt. Dat  leverde waardevolle informatie op.

Vervolg
Naar aanleiding van de resultaten hebben we de volgende actiepunten benoemd. Hier gaan we de komende tijd mee aan de slag

• Een kritische evaluatie van de informatie op onze website. We kijken niet alleen naar de inhoud, maar ook naar de vorm;
• Niet alleen het ‘wat’ uitleggen, maar ook het ‘waarom’;
• Meer aandacht voor specifieke doelgroepen en situaties, bijvoorbeeld ZZP’ers of pas gepensioneerden;
• Het belang van de inkomensverklaring benadrukken;
• Onderzoek naar andere vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld via Whatsapp.

Vragen over inkomen
Uit de opmerkingen die de panelleden plaatsten bleek dat er veel vragen leven. Die kunnen we hier onmogelijk allemaal beantwoorden. Wanneer u dringende vragen over het opgeven van uw inkomen in de inschrijving heeft, neemt u dan contact met ons op.

Nieuwe enquête
Binnenkort verschijnt er een nieuwe enquête op de website. Dit maal zijn we benieuwd naar hoe u zoekt naar een woning. Wilt u meedoen aan het klantpanel? Meld u dan hier aan.

Wist u dat…
• U tegenwoordig de inkomensverklaring zelf kunt downloaden? Hoe u dat doet, leest u op de website van de belastingdienst.

 

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.