Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Resultaten derde enquete klantpanel

06 december 2017


Onlangs stelden we ons klantpanel een aantal vragen over het zoeken naar een woning op onze website. De website is ontworpen om u op een aantal manier te helpen bij uw zoektocht, namelijk door u:

 • Alleen woningen te laten zien waarop u mag reageren;
 • Woningen te laten zien die voldoen aan uw woonwensen;
 • Een indicatie te geven van uw slaagkans. 

We vroegen ons af hoe onze klanten dit ervaren en of er nog mogelijkheden zijn voor verbetering. 

Wat viel ons op?

 • 34% maakt bij het zoeken geen gebruik van de voordelen die de website biedt, maar logt pas in om te reageren op een woning;
 • 71% maakt gebruik van woonwensen;
 • Alle bestaande filters die je kunt gebruiken bij woonwensen worden als belangrijk gezien. Het belangrijkst zijn plaats en huur;
 • 48% is niet tevreden over de slaagkans, het panel geeft aan dat de slaagkans vaak niet realistisch is; 
 • 30% is niet tevreden over de voorlopige positie die wordt weergegeven op de website. 

Bekijk ook de volledige resultaten van de enquête.

Wat hebben we geleerd?
Naar aanleiding van de resultaten voeren we diverse verbeteringen door. De uitleg over slaagkans en voorlopige positie wordt duidelijker gemaakt, zodat hierover geen misverstanden kunnen bestaan. Ook proberen we de slaagkansindicatie beter te laten kloppen door de achterliggende techniek te verbeteren. 

Volgende enquête
In het najaar volgt een vierde enquête. Doe ook mee en meldt u aan voor het klantpanel!

Wist u dat...

 • U goed moet opletten dat u geen filters in uw woonwensen kiest die elkaar uitsluiten? Kiest u bijvoorbeeld bij woningtype "eengezinswoning" en bij toegankelijkheid "gelijkvloerse woning", dan ziet u waarschijnlijk geen aanbod. 
 • U tijd kunt besparen door direct in te loggen? U ziet dan alleen woningen waarop u mag reageren.
 • U door uit te loggen altijd het volledige woningaanbod kunt zien?

Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Het systeem van de website is vernieuwd . Hiervoor zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen.
Lees er meer over in het nieuwsbericht.
 

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.