Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Recordaantal reacties op enquete over loting

15 februari 2019


Maar liefst 827 leden van ons klantpanel vulden de enquête over loting in. Dit betekent een record! Nog nooit eerder was de respons zo hoog. Dit geeft aan dat u loting een belangrijk onderwerp vindt.

Het meest opvallend is dat het overgrote merendeel van de respondenten positief is over loting. 64% van hen vindt dat de woningcorporaties meer woningen moeten verloten. Opmerkelijk is dat ook veel woningzoekenden met vijf tot tien jaar inschrijftijd er zo over denken (58%). Het zijn dus niet alleen mensen met een korte inschrijfduur die positief zijn over loting. Lees ook de volledige resultaten.

De woningcorporaties in de regio Utrecht willen graag meer woningen verloten. Dit kan alleen in overleg met de gemeenten. De corporaties nemen de uitkomsten van deze enquête mee in de gesprekken met hun gemeenten. Wij danken het klantpanel voor zijn bijdrage.

Wilt u ook meedoen aan het klantpanel? Geef u dan nu op!

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.