Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Woonvormen


De regio Utrecht kent verschillende woonvormen voor speciale doelgroepen.

Jongerenwoningen
Een jongerenwoning is met voorrang bestemd voor woningzoekenden van 18 tot en met 29 jaar. 

Seniorenwoning
Seniorenwoningen zijn gelijkvloerse woningen waarbij mensen vanaf 65 jaar voorrang hebben. Deze woningen zijn zonder trap bereikbaar en zijn soms voorzien van extra aanpassingen, zoals beugels aan de muur. U heeft voor een seniorenwoning geen indicatie nodig.

Verzorgd wonen
Dit zijn sociale huurwoningen waar zorg wordt aangeboden. In de advertentie leest u welke zorg er beschikbaar is. Woningzoekenden met een indicatie voor een Servicewoning, Beschutte woning of Verzorgd Wonen krijgen voorrang.

Rolstoelwoningen
Wij maken onderscheid in rolstoelwoningen met aangepaste voorzieningen en rolstoelgeschikte woningen.

  • De rolstoelaangepaste woningen worden verdeeld via een bemiddelingslijst. Deze lijst beheert Het Vierde Huis.
  • De rolstoelgeschikte woningen worden verdeeld via onze website. Let hierbij op het toegankelijkheidslabel in de woningadvertentie. 
  • Om voor een rolstoelwoning in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig.
    Inwoners van de gemeente Utrecht kunnen een indicatieformulier voor rolstoelwoningen aanvragen via het Het Vierde Huis.
    Inwoners van andere gemeenten kunnen voor meer informatie over rolstoelwoningen contact opnemen met de eigen gemeente of de lokale woningcorporatie.

Toegankelijke woningen
Dit zijn woningen die geschikt zijn voor woningzoekenden met een fysieke beperking. Om met voorrang op een toegankelijke woning te kunnen reageren heeft u een indicatie nodig. Er zijn drie verschillende typen:

  • gelijkvloerse woningen
  • rollatorwoningen
  • rolstoeltoegankelijke woningen.

Groepswonen van Ouderen
Een woongroep is een zelfstandige vereniging van bewoners, waarbij de bewoners het recht hebben om hun eigen bewoners te kiezen (coöptatierecht). Bij Groepswonen van Ouderen is er sprake van zelfstandige woonruimte met daarnaast een gemeenschappelijke ruimte. Het gebruik en de kosten van die ruimte deelt u met andere senioren. Groepswoningen worden niet vermeld op de website van WoningNet, maar er is wel een huur-/koopinschrijving bij WoningNet voor nodig.

Voor meer informatie over deze woonvorm kunt u telefonisch contact opnemen met de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen op telefoonnummer 030 - 8200965 of de website www.lvgo.nl raadplegen.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.