Woonvormen


De regio Utrecht kent verschillende woonvormen voor speciale doelgroepen.

Jongerenwoningen
Een jongerenwoning is met voorrang bestemd voor woningzoekenden van 18 tot en met 22 of 29 jaar. Er zijn onzelfstandige en zelfstandige jongerenwoningen. 
Een onzelfstandige jongerenwoning is een woning die bestaat uit twee aparte kamers en een gezamenlijke keuken, douche en toilet. Voor een onzelfstandige jongerenwoning worden twee huurcontracten afgesloten. Als u een onzelfstandige jongerenwoning accepteert, blijft uw inschrijving en wachttijd bij WoningNet behouden.
Bij een zelfstandige jongerenwoning is alleen de hoofdingang gemeenschappelijk. De eenheid zelf is geheel voor eigen gebruik met een eigen keuken, douche en toilet. Voor een zelfstandige jongerenwoning wordt één huurcontract afgesloten. Na het accepteren van een zelfstandige jongerenwoning vervalt de inschrijving bij WoningNet.

Voorrang 65+
Woningen met Voorrang 65+ zijn gelijkvloerse woningen waarbij mensen vanaf 65 jaar voorrang hebben. Deze woningen zijn zonder trap bereikbaar en zijn soms voorzien van extra aanpassingen, zoals beugels aan de muur. U heeft voor een woning met label Voorrang 65+ geen indicatie nodig.

Servicewoningen
Servicewoningen werden voorheen aanleunwoningen genoemd. De bewoners kunnen extra service krijgen in de vorm van zorg en ondersteuning. Om in aanmerking te komen voor een servicewoning heeft u vrijwel altijd een indicatie nodig.

Beschut wonen
Beschut wonen is wonen in een complex met meerdere seniorenwoningen. Overdag is er een huismeester aanwezig en 's nachts een slaapwacht.

Groepswonen van Ouderen
Een woongroep is een zelfstandige vereniging van bewoners, waarbij de bewoners het recht hebben om hun eigen bewoners te kiezen (coöptatierecht). Bij Groepswonen van Ouderen is er sprake van zelfstandige woonruimte met daarnaast een gemeenschappelijke ruimte. Het gebruik en de kosten van die ruimte deelt u met andere senioren. Groepswoningen worden niet vermeld op de website van WoningNet, maar er is wel een huur-/koopinschrijving bij WoningNet voor nodig.

Voor meer informatie over deze woonvorm kunt u telefonisch contact opnemen met de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen op telefoonnummer 030 - 8200965 of de website www.lvgo.nl raadplegen.

Rolstoelwoningen
Rolstoelwoningen zijn woningen met aangepaste voorzieningen. Om voor een rolstoelwoning in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig.
Inwoners van de gemeente Utrecht kunnen een indicatieformulier voor rolstoelwoningen aanvragen via het Klantcontactcentrum. Inwoners van andere gemeenten kunnen voor meer informatie over rolstoelwoningen contact opnemen met de eigen gemeente of de lokale woningcorporatie.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.