Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Voorrangsregelingen


Er bestaan naast de verschillende urgentiemogelijkheden en indicaties diverse gemeentelijke voorrangsregels. Als er sprake is van een gemeentelijke voorrangsregeling dan wordt die altijd in de woningadvertentie vermeld. 

Een overzicht van de voorrangsregelingen:

Passend toewijzen
Wetgeving die bepaalt dat woningcorporaties geen duurdere, sociale huurwoningen meer mogen aanbieden aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens. Meer informatie

Voorrang passende huishoudgrootte
Als het aantal personen in uw huishouden past bij de woning, dan krijgt u voorrang. Wat de gewenste huishoudgrootte is, staat vermeld in de woningadvertentie. Meer informatie

Voorrang voor fysieke beperking 
Gelijkvloerse, rollator- en rolstoelwoningen in de gemeente Utrecht kunnen met voorrang aangeboden worden aan woningzoekenden met een fysieke beperking. Om voorrang te krijgen is een passende indicatie nodig. Meer informatie

Voorrang bij achterlaten grote woning
Wordt uw woning te groot en wilt u kleiner gaan wonen? Dan krijgt u voorrang. Meer informatie

Doorschuifregeling
Woningen in een doorschuifcomplex worden met voorrang aangeboden aan woningzoekenden die in hetzelfde complex wonen. De doorschuifcomplexen worden door middel van de postcode en huisnummerreeksen door de woningcorporatie gedefinieerd. Meer informatie

Lokale voorrangsregelingen
Gemeenten mogen gebieden aanwijzen waar lokale voorrang van toepassing is. Maximaal 25% van de het aanbod in die gebieden mag met voorrang worden toegewezen aan lokale woningzoekenden. In de volgende gemeenten gelden er lokale voorrangsregels:

  • Utrechtse Heuvelrug
  • De Ronde Venen
  • Den Dolder
  • Zeist

Meer informatie over de lokale voorrangsregelingen. 

Daarnaast krijgen woningzoekenden die volgens het bevolkingsregister van de gemeente minimaal 3 jaar onafgebroken staan ingeschreven in een kleine woonkern voorrang voor woningen in hun eigen kern. Dit noemen we kernbinding.  Meer informatie over kernbinding.

 

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.