Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Voorrangsregelingen


Er bestaan naast de verschillende urgentiemogelijkheden en indicaties diverse gemeentelijke voorrangsregels. Als er sprake is van een gemeentelijke voorrangsregeling dan wordt die altijd in de woningadvertentie vermeld. 

Een overzicht van de voorrangsregelingen:

Passend toewijzen
Wetgeving die bepaalt dat woningcorporaties geen duurdere, sociale huurwoningen meer mogen aanbieden aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens. Meer informatie

Voorrang passende huishoudgrootte
Als het aantal personen in uw huishouden past bij de woning, dan krijgt u voorrang. Wat de gewenste huishoudgrootte is, staat vermeld in de woningadvertentie. Meer informatie

Voorrang voor fysieke beperking 
Gelijkvloerse, rollator- en rolstoelwoningen in de gemeente Utrecht kunnen met voorrang aangeboden worden aan woningzoekenden met een fysieke beperking. Om voorrang te krijgen is een passende indicatie nodig. Meer informatie

Voorrang senioren in Utrecht, Nieuwegein, Zeist en Woerden bij achterlaten grote woning
Senioren die willen verhuizen van een grote sociale huurwoning naar een kleinere woning in Utrecht, Nieuwegein, Zeist of Woerden krijgen in die gemeenten voorrang.Meer informatie

Doorschuifregeling
Woningen in een doorschuifcomplex worden met voorrang aangeboden aan woningzoekenden die in hetzelfde complex wonen. De doorschuifcomplexen worden door middel van de postcode en huisnummerreeksen door de woningcorporatie gedefinieerd. Meer informatie

Kernbinding
Woningzoekenden die volgens het bevolkingsregister van de gemeente minimaal 3 jaar onafgebroken staan ingeschreven in een kleine woonkern krijgen voorrang voor woningen in hun eigen kern. Kernbinding geldt voor deze kernen. Meer informatie

Voorrang Utrechtse Heuvelrug
Voor woningen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (bestaat uit: Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn, Maarsbergen en Overberg) geldt voorrang voor inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Meer informatie

Voorrang De Ronde Venen

  • Voorrang voor eigen inwoners in de vier kleine kernen in de gemeente De Ronde Venen (Amstelhoek, De Hoef, Waverveen en Baambrugge). Meer informatie
  • Terugkeerregeling voor woningzoekenden tot 30 jaar die willen terugkeren naar de kernen Amstelhoek, De Hoef, Waverveen of Baambrugge. Meer informatie
  • 55-plussers die willen verhuizen van een eengezinswoning naar een flat met lift, benedenwoning of seniorenwoning in de gemeente De Ronde Venen maken een grotere kans bij toewijzing van deze woningen. Meer informatie 

Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 23 mei tot 4 juni 2019 niet bereikbaar. 
Lees er meer over in dit nieuwsbericht

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.