Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Begrippen


B
Beschut wonen

Beschut wonen betekent wonen in een complex met meerdere seniorenwoningen en de aanwezigheid van een huismeester en een slaapwacht.

C
CIZ

Het CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die bepaalt of iemand in aanmerking komt voor zorg.

D
Doorschuifwoning

Een woning in een doorschuifcomplex die met voorrang wordt aangeboden aan woningzoekenden die in hetzelfde complex wonen.

Doorstromer

Een doorstromer bewoont als hoofdhuurder een zelfstandige sociale huurwoning in de provincie Utrecht en laat die na verhuizing leeg achter. Een doorstromer die zich voor 1 januari 2007 heeft ingeschreven bij WoningNet heeft 40 procent van de woonduur als wachtijd, tenzij de inschrijfduur gunstiger uitvalt dan de 40 procent woonduur. Dan geldt de inschrijfduur als wachttijd.

H
Het Vierde Huis

Stichting Het Vierde Huis beoordeelt de aanvragen voor urgenties, voorrang, vergunningen en diverse toeslagen. Meer informatie kunt u lezen op hun website.

I
Indicatie

Een indicatie geeft voorrang bij het reageren op toegankelijke-, beschutte- en servicewoningen.

Inschrijfduur

Inschrijfduur is de periode vanaf uw inschrijfdatum tot nu.

Inschrijfdatum

Dit is de datum waarop uw inschrijving als woningzoekende is geregistreerd.

J
Jongerenwoning

Een jongerenwoning is bedoeld voor woningzoekenden in de leeftijdscategorie van 18 tot 30 jaar.

K
Kernbinding

Woningzoekenden die in een kleine woonkern wonen mogen met voorrang reageren op woningen in hun eigen woonkern.

L
Lotingwoning

Een woning waarvan de selectie via loting gaat en niet op wachttijd en/of urgentie.

M
Medische indicatie

Een medische indicatie is een verklaring dat u door medische problemen recht heeft op bepaalde voorzieningen. Bijvoorbeeld op een verhuiskostenvergoeding of huishoudelijke hulp. Een medische indicatie wordt afgegeven door uw gemeente of CIZ.

R
Rolstoelwoning

Rolstoelwoningen met aangepaste voorzieningen worden verdeeld via een bemiddelingslijst voor woningzoekenden met een indicatie. Woningen die rolstoelgeschikt zijn maar zonder deze aangepaste voorzieningen, vindt u op onze website. Woningzoekenden met een indicatie krijgen voorrang op rolstoelgeschikte woningen.

S
Seniorenwoning

Voor seniorenwoningen heeft u voorrang als u of uw medeaanvrager 65 jaar is of ouder. Deze woningen liggen meestal op de begane grond of zijn bereikbaar met een lift en zijn gelijkvloers.

Servicewoning

Dit is een woning waarbij de bewoners extra service kunnen krijgen in de vorm van zorg en ondersteuning. Voor servicewoningen is bijna altijd een indicatie nodig. Servicewoningen werden vroeger aanleunwoningen genoemd.

SSH

SSH staat voor Stichting Sociale Huisvesting. De SSH is gespecialiseerd in studentenhuisvesting. Kijk voor meer informatie op www.sshxl.nl

U
Urgentie

Als u in een noodsituatie verkeert kunt u bij uw gemeente een urgentieverklaring aanvragen om met voorrang te worden geholpen bij het vinden van een huurwoning. Er zijn verschillende voorrangsregelingen voor de verschillende vormen van urgenties.

Z
Zorgwoning

Dit is een woning die is aangepast voor het krijgen van zorg.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.