Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Signalering


Als u door een corporatie op de signaleringslijst bent geplaatst kunt u niet reageren op sociale huurwoningen in de regio Utrecht. 

In bepaalde situaties kan een woningcorporatie bepalen dat u op de signaleringslijst wordt geplaatst, bijvoorbeeld als u ernstige overlast hebt veroorzaakt of uw huurwoning zonder toestemming heeft onderverhuurd. U kunt dan tijdelijk niet reageren op het woningaanbod. Afhankelijk van de reden duurt dit één tot vijf jaar. U bouwt ondertussen wel gewoon inschrijftijd op.

De corporaties hebben afspraken over signaleringen gemaakt die zijn vastgelegd in een protocol. Dit protocol is goedgekeurd door de Autoriteit persoonsgegevens. Wilt u het protocol inzien? Kijk dan op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Plaatsing op de signaleringslijst
Als een woningcorporatie u op de signaleringslijst plaatst, ontvangt u een e-mail of brief met daarin de reden, de duur en uitleg over de bezwaarprocedure. Deze e-mail kunt u ook terugvinden in uw profiel onder Mijn berichten.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met een signalering, dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u bij de woningcorporatie die u op de signaleringslijst heeft geplaatst. Indien u een gegronde reden heeft voor een bezwaar, dan kan uw signalering worden beëindigd.

Einde signalering
Op het moment dat de einddatum van de signalering is bereikt, wordt deze automatisch verwijderd. U kunt dan weer reageren op het woningaanbod. Heeft u een signalering wegens huurschuld? Door uw schuld af te betalen zorgt u ervoor dat de signalering eerder wordt gestopt. 

Uw privacy 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. Wij registreren geen details over de signalering en bewaren de informatie niet langer dan noodzakelijk. Gegevens over signaleringen worden niet gedeeld met derden.

Meer informatie over uw signalering
De medewerkers van WoningNet hebben geen inzage in signaleringen. Het Klantcontactcentrum van WoningNet kan u daarom geen informatie geven over uw signalering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woningcorporatie die u op de signaleringslijst heeft geplaatst. 

 


Veelgestelde vragen

Waarom krijg ik bij het reageren een melding dat ik op de signaleringslijst sta?
Als u op de signaleringslijst staat, kunt u tijdelijk niet reageren op het woningaanbod. U heeft hiervan bericht per e-mail of per post ontvangen. Deze e-mail is terug te vinden bij uw Profiel onder Mijn berichten.

Meer informatie over signaleringen kunt u terugvinden op deze website. Als u meer wilt weten over de signalering op uw inschrijving kunt u contact opnemen met de woningcorporatie die u op de signaleringslijst heeft geplaatst. 

 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik bezwaar maken tegen een signalering op mijn inschrijving?
U kunt bezwaar maken tegen uw signalering door een e-mail te sturen naar uw voormalige verhuurder. U vindt de contactgegevens op deze website. Vermeld als onderwerp ’bezwaarschrift signalering’. Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval de volgende gegevens:
Uw naam, adres, postcode en woonplaats
De reden(en) van uw bezwaar

Voeg ook een kopie van het bericht toe dat u ontvangen heeft over de signalering op uw inschrijving. Dit bericht is u per e-mail toegestuurd en vindt u ook terug in uw profiel onder Mijn berichten.

Als u bezwaar indient, ontvangt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging en binnen zes weken een inhoudelijke reactie. Indien uw bezwaar gegrond wordt verklaard, dan wordt de signalering aangepast of verwijderd.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.