Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Inkomen


Uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, of u voorrang krijgt omdat u een laag inkomen heeft en of de huur van de woning niet te hoog is voor uw inkomen.

Voordat u kunt reageren op het woningaanbod op de website, moet u onder andere uw inkomensgegevens opgeven. De hoogte van uw inkomen bepaalt namelijk op welke sociale huurwoningen u mag reageren.

Voorkom teleurstelling
Krijgt u een woning aangeboden, dan toetst de corporatie uw inkomen. Het is belangrijk dat u de juiste gegevens opgeeft. Als uw opgave niet klopt, dan loopt u het risico dat u de woning uiteindelijk niet mag huren. Meer informatie over de inkomensvoorwaarden bij het zoeken naar een woning leest u hier.

Bepaal uw inkomen
Geef het inkomen van alle meeverhuizende leden van uw huishouden op. U heeft hiervoor één van de volgende twee documenten nodig:

• Een recente Inkomensverklaring die u bij de Belastingdienst kunt aanvragen. U kunt deze zelf downloaden via Mijn Belastingdienst ( de Inkomensverklaring is meteen in uw bezit) of opvragen via telefoonnummer 0800-0543 ( u ontvangt de Inkomensverklaring binnen vijf werkdagen). Meer informatie over het aanvragen van een Inkomensverklaring vindt u hier. Zorg dat u voor alle meeverhuizende volwassenen een Inkomensverklaring heeft. Neem het bedrag over dat hierop staat vermeld.

• Een recente definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Neem het bedrag over dat bij verzamelinkomen staat vermeld. 

Op basis van de gegevens die u invoert, berekent de website wat uw verwachte inkomen van dit jaar is (uw inkomen wordt geïndexeerd). Dit geïndexeerde inkomen ziet u terug bij uw inschrijfgegevens.

De corporatie controleert bij de woningtoewijzing het door u opgegeven inkomen aan de hand van bovenstaande documenten. Neem de Inkomensverklaring altijd mee bij een woningaanbieding, ook als er geen bedrag op staat.


Uw inkomen is sterk gedaald of gestegen
Bent u minder gaan werken, aan een nieuwe baan begonnen of juist met pensioen gegaan? Een sterke wijziging van uw inkomen betekent dat u ook uw verwachte inkomen voor dit jaar mag opgeven in plaats van dat van het voorgaande jaar. Gebruik hiervoor een recente loonstrook of een uitkerings- of pensioenspecificatie. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent. 

Voeg de inkomensdocumenten toe aan uw inschrijving (uploaden) voor u gaat reageren
Wij vragen u om per volwassene in uw inschrijving de documenten toe te voegen die u heeft gebruikt voor het bepalen van het inkomen. Meer informatie over het toevoegen van uw inkomensdocumenten vindt u terug op de pagina Inkomenscontrole.

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het berekenen van uw inkomen? De medewerkers van het Klantcontactcentrum van WoningNet staan voor u klaar.


Veelgestelde vragen

Wanneer mag ik wel mijn huidige inkomen invullen?

Wanneer u een woning accepteert, controleert de woningcorporatie uw inkomen. Zij zijn verplicht om daarbij naar uw inkomen te vragen dat bij de Belastingdienst bekend is. Daarom kunt u het beste uw inkomen opgeven aan de hand van een inkomensverklaring of een aanslag van de Belastingdienst.
Op de inkomensverklaring of een belastingaanslag staat altijd uw inkomen van vorig jaar of het jaar daarvoor.

Er zijn maar 3 situaties waarin u uw huidige inkomen op kunt geven:
Uw inkomen is onbekend bij de Belastingdienst. Wanneer u een inkomensverklaring opvraagt, krijgt u van de Belastingdienst een bevestiging dat uw inkomen niet bekend is.
Uw inkomen is sterk gestegen, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan heeft of meer bent gaan werken.
Uw inkomen is sterk gedaald, bijvoorbeeld omdat u bent ontslagen, minder bent gaan werken of met pensioen bent gegaan.

Alleen in deze situaties gebruikt u uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie om uw verwachte inkomen op te geven. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent.

 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?
Volgt u een voltijdstudie (MBO, HBO of WO), dan hoeft uw inkomen niet getoetst te worden. U toont dit aan met een recent bewijs van inschrijving van uw onderwijsinstelling. Bij uw inschrijfgegevens vult u onder Inkomen een 0 in.

Let op: Staat u ingeschreven met een medeaanvrager die geen voltijdstudie volgt, dan moet uw inkomen wel getoetst worden. Vul dan het verzamelinkomen in dat op uw inkomensverklaring van de Belastingdienst staat vermeld.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waarom wordt mijn inkomen geïndexeerd?

Wanneer u een woning accepteert, controleert de woningcorporatie uw inkomen. Zij zijn verplicht om naar uw inkomen te vragen dat bij de Belastingdienst bekend is. Daarom kunt u het beste uw inkomen opgeven aan de hand van een inkomensverklaring of een aanslag van de Belastingdienst. Hierop staat altijd uw inkomen van vorig jaar of het jaar daarvoor vermeld. Dat bedrag moeten we indexeren (verhogen) naar het inkomen dat u naar verwachting dit jaar ontvangt. De website helpt u hierbij. U hoeft zelf alleen het verzamelinkomen en het jaartal in te vullen. Uw geïndexeerde inkomen ziet u terug in uw profielgegevens.
Uw inkomen bepaalt voor welke woningen u in aanmerking komt. Het is dus heel belangrijk dat u dit correct invult.

 

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe indexeert WoningNet mijn inkomen?

De overheid bepaalt ieder jaar met welk percentage wij het inkomen dat u opgeeft moeten verhogen. Dit noemen we de indexeringsfactor.

Voor 2019 gelden de volgende indexeringsfactoren: 
Verzamelinkomen over 2017 x 1,0517 
Verzamelinkomen over 2018 x 1,0336 

Een voorbeeld: 
Uw inkomen in 2018 was €18.000. Uw verwachte inkomen in 2019 is € 18.000 x 1.0336 = € 18.604
Bij uw geïndexeerde inkomen ziet u daarom €18.604 staan.

 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben zelfstandige ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening over 2017 of 2018. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat moet ik doen als ik geen Inkomensverklaring kan downloaden via Mijn Belastingdienst, of als er geen inkomen van mij bekend is bij de Belastingdienst?

Vraagt u in dat geval altijd een Inkomensverklaring aan via de Belastingtelefoon 0800-0543. Als u geen Inkomensverklaring kunt krijgen, stuurt de Belastingdienst u een verklaring waarin staat dat u (nog) geen Inkomensverklaring kunt krijgen. Dat document moet u meenemen wanneer de corporatie bij de woningtoewijzing uw gegevens controleert. U kunt daarnaast uw inkomen berekenen op basis van een recente loonstrook of een uitkerings- of pensioenspecificatie. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?
U moet het eventuele inkomen van inwonende kinderen altijd opgeven in uw inschrijfgegevens. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen voor passend toewijzen en de maximale inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen telt wel mee bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag. Omdat onze website een indicatie van de huurtoeslag geeft als u ingelogd het woningaanbod bekijkt, is het belangrijk dat u het inkomen van inwonende kinderen opgeeft. Ons systeem bepaalt automatisch per situatie of het inkomen van inwonende kinderen wel of niet meetelt.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe bereken ik mijn inkomen op basis van een salarisstrook of uitkeringsspecificatie?
Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Vervolgens telt u er eventueel een dertiende maand en 8% vakantiegeld bij op als dit nog niet is inbegrepen. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.