Inkomen


Uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, of u voorrang krijgt omdat u een laag inkomen heeft en of de huur van de woning niet te hoog is voor uw inkomen.

Voordat u kunt reageren op het woningaanbod op de website, moet u onder andere uw inkomensgegevens opgeven. De hoogte van uw inkomen bepaalt namelijk op welke sociale huurwoningen u mag reageren.

Voorkom teleurstelling
Krijgt u een woning aangeboden, dan toetst de corporatie uw inkomen. Het is belangrijk dat u de juiste gegevens opgeeft. Als uw opgave niet klopt, dan loopt u het risico dat u de woning uiteindelijk niet mag huren. Meer informatie over de inkomensvoorwaarden bij het zoeken naar een woning leest u hier.

Bepaal uw inkomen
Geef het inkomen van alle meeverhuizende leden van uw huishouden op. U heeft hiervoor één van de volgende twee documenten nodig:

• Een recente Inkomensverklaring die u bij de Belastingdienst kunt aanvragen. U kunt deze zelf downloaden via Mijn Belastingdienst ( de Inkomensverklaring is meteen in uw bezit) of opvragen via telefoonnummer 0800-0543 ( u ontvangt de Inkomensverklaring binnen vijf werkdagen). Meer informatie over het aanvragen van een Inkomensverklaring vindt u hier. Zorg dat u voor alle meeverhuizende volwassenen een Inkomensverklaring heeft. Neem het bedrag over dat hierop staat vermeld.

• Een recente definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Neem het bedrag over dat bij verzamelinkomen staat vermeld. 

Op basis van de gegevens die u invoert, berekent de website wat uw verwachte inkomen van dit jaar is (uw inkomen wordt geïndexeerd). Dit geïndexeerde inkomen ziet u terug bij uw inschrijfgegevens.

De corporatie controleert bij de woningtoewijzing het door u opgegeven inkomen aan de hand van bovenstaande documenten. Neem de Inkomensverklaring altijd mee bij een woningaanbieding, ook als er geen bedrag op staat.


Uw inkomen is sterk gedaald of gestegen
Bent u minder gaan werken, aan een nieuwe baan begonnen of juist met pensioen gegaan? Een sterke wijziging van uw inkomen betekent dat u ook uw verwachte inkomen voor dit jaar mag opgeven in plaats van dat van het voorgaande jaar. Gebruik hiervoor een recente loonstrook of een uitkerings- of pensioenspecificatie. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent. 


Vragen?
Heeft u hulp nodig bij het berekenen van uw verzamelinkomen? De medewerkers van het Klantcontactcentrum staan voor u klaar.

 


Veelgestelde vragen

Hoe bereken ik mijn inkomen op basis van een salarisstrook of uitkeringsspecificatie?
Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing  staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op. 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?
Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Bij uw inschrijfgegevens onder Inkomen vult u een 0 (of een 1) in.

Als u daarnaast andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaan, dan moet u die wel opgeven
 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben zelfstandige ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening over 2015 of 2016. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?
U moet het eventuele inkomen van inwonende kinderen altijd opgeven in uw inschrijfgegevens. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen voor passend toewijzen en de maximale inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen telt wel mee bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag. Omdat onze website een indicatie van de huurtoeslag geeft als u ingelogd het woningaanbod bekijkt, is het belangrijk dat u het inkomen van inwonende kinderen opgeeft. Ons systeem bepaalt automatisch per situatie of het inkomen van inwonende kinderen wel of niet meetelt.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer kan ik de Inkomensverklaring over 2016 van de Belastingdienst ontvangen?

Dit verschilt per persoon en hangt af van uw persoonlijke situatie.

  • Als u niet verplicht bent om aangifte te doen en ook geen aangifte heeft gedaan, kunt u vanaf 1 april 2017 de Inkomensverklaring van 2016 ontvangen.
  • Als u wel aangifte moet doen of heeft gedaan, kunt u een week nadat u de Aanslag 2016 heeft gekregen de Inkomensverklaring van 2016 ontvangen. 
  • In uitzonderingsgevallen kunt u geen Inkomensverklaring ontvangen.

Zolang de Belastingdienst u geen Inkomensverklaring van 2016 kan geven, kunt u die van 2015 aanhouden.  Als u geen Inkomensverklaring kunt krijgen, stuurt de Belastingdienst u een verklaring waarin staat dat u (nog) geen Inkomensverklaring kunt krijgen. Dat document moet u meenemen wanneer de corporatie bij de toewijzing uw gegevens controleert. U toont dan uw inkomen aan met behulp van drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Als u zelfstandige bent, doet u dit met een winst-en-verliesrekening of prognose.

Meer informatie over het opvragen van een Inkomensverklaring bij de Belastingdienst vindt u hier.

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe wordt uw inkomen in uw inschrijving geïndexeerd?
De corporatie  indexeert (verhoogt) het inkomen dat u heeft opgegeven naar het inkomen dat u naar verwachting in het huidige jaar zult ontvangen. Dit geïndexeerde inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Indexering van het inkomen in uw inschrijving zal vanaf 19 juli 2016  automatisch plaatsvinden op basis van het door u ingevulde inkomen en het jaar waarin dit inkomen is verdiend. Jaarlijks stelt de Rijksoverheid de indexeringsfactor vast.

Voor 2017 geldt:

Huishoudinkomen=
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2015 x 1,0359 of
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2016 x 1,0119 of
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2017 x 1

Geindexeerd Geïndexeerd Geindexeerde Indexatie Indexeren Indexering

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Welk inkomen moet ik opgeven als ik (deels) inkomen uit het buitenland heb of heb gehad?

U moet alleen het in Nederland belastbare jaarinkomen (verzamelinkomen) opgeven. U begint met het aanvragen van de meest recente Inkomensverklaring bij de belastingdienst. Als daarop staat dat zij geen gegevens van u hebben, moet u uw actuele Nederlandse belastbare inkomen opgeven. Meer informatie over het opvragen van een Inkomensverklaring bij de Belastingdienst vindt u hier.

Neem van uw laatste Nederlandse salaris- of uitkeringsspecificatie het bedrag over dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing  staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Dit doet u ook als u niet het hele jaar inkomen in Nederland heeft. Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat moet ik doen als ik geen Inkomensverklaring kan downloaden via Mijn Belastingdienst, of als er geen inkomen van mij bekend is bij de Belastingdienst?

Vraagt u in dat geval altijd een Inkomensverklaring aan via de Belastingtelefoon 0800-0543. Als u geen Inkomensverklaring kunt krijgen, stuurt de Belastingdienst u een verklaring waarin staat dat u (nog) geen Inkomensverklaring kunt krijgen. Dat document moet u meenemen wanneer de corporatie bij de woningtoewijzing uw gegevens controleert. U kunt daarnaast uw inkomen berekenen op basis van een recente loonstrook of een uitkerings- of pensioenspecificatie. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe vind ik een betaalbare huurwoning als mijn inkomen hoger is dan € 36.165?

Een klein deel van het woningaanbod met een kale huur vanaf € 635,06 blijft voor u beschikbaar. DE website helpt u bij het zoeken door alleen die woningen te tonen waarop u, op basis van uw inkomen kan reageren. U moet hiervoor wel inloggen. Ook staan eventuele inkomenseisen altijd in de advertentie vermeld.

Als u een urgentie of indicatie heeft, dan kunt u op alle woningen vanaf € 635,06 reageren.

Ook worden er via op deze en andere websites, bijvoorbeeld www.rooftrack.nl en www.funda.nl  vrijesectorhuurwoningen aangeboden.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.