Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Huishoudsamenstelling


Voordat u kunt zoeken naar een woning moet u aangeven met wie u naar een nieuwe woning wilt verhuizen. Bij Huishoudsamenstelling geeft u aan met wie u een duurzame gemeenschappelijke huishouding gaat voeren.

Het aantal personen van een huishouden wordt bepaald door het aantal volwassenen en eventueel thuiswonende kinderen. De volwassen leden moeten een duurzaam gemeenschappelijke huishouding (gaan) voeren. Uw partner is altijd uw medeaanvrager. Een (volwassen) kind moet u altijd opgeven als kind en niet als medeaanvrager.

Tot het huishouden worden gerekend:

  • Eén of meer volwassenen die een duurzaam gemeenschappelijke huishouding (willen gaan) voeren;
  • inwonende kinderen jonger dan 18 jaar*;
  • inwonende kinderen ouder dan 18 jaar* die onafgebroken in het ouderlijk gezin hebben gewoond;
  • inwonende kinderen ouder dan 18 jaar* die volgens het bevolkingsregister niet langer dan 6 maanden uitgeschreven zijn geweest;
  • inwonende kinderen ouder dan 18 jaar* die volgens het bevolkingsregister na een uitschrijving van langer dan 6 maanden weer 2 jaar staan ingeschreven;
  • niet inwonende kinderen*, die aantoonbaar weer tot het huishouden gaan behoren (b.v. na opname in een inrichting, in verband met gezinshereniging, na een uitspraak van de rechter);
  • Als (meestal op basis van mantelzorg) één of beide ouders weer duurzaam deel zijn gaan uitmaken van het huishouden, kunnen zij worden meegerekend bij de huishoudensamenstelling.

* geldt ook voor inwoners (bijvoorbeeld pleegkinderen of inwonende ouders) die tot het huishouden behoren.

In geval van co-ouderschap kunnen de kinderen worden meegeteld bij beide eenouderhuishoudens. Het co-ouderschap moet worden aangetoond met een gerechtelijke uitspraak of een echtscheidingsconvenant.

In geval van gezinshereniging mag een (toekomstige) partner pas worden bijgeschreven als deze over een geldige verblijfstitel beschikt.

Inwoners aan wie een vertrek wordt verhuurd of in gebruik wordt gegeven (kamerbewoners) horen niet bij het huishouden. Ook overige inwoners zoals nichten/neven/broers/zussen worden niet tot het huishouden gerekend en mogen dus niet worden opgegeven bij het aantal personen.


Veelgestelde vragen

Welke personen mag ik opgeven bij mijn inschrijving?

U moet opgeven met wie u in de woning wilt gaan wonen. De volwassen leden moeten een zogeheten duurzame gemeenschappelijke huishouding (gaan) voeren. Een overzicht van personen die tot een huishouden worden gerekend, vindt u hier.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.