Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Begrippen


 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
D
Doorstromer

Een doorstromer bewoont als hoofdhuurder een zelfstandige sociale huurwoning in de provincie Utrecht en laat die na verhuizing leeg achter. Een doorstromer die zich voor 1 januari 2007 heeft ingeschreven bij WoningNet heeft 40 procent van de woonduur als wachtijd, tenzij de inschrijfduur gunstiger uitvalt dan de 40 procent woonduur. Dan geldt de inschrijfduur als wachttijd.

H
Het Vierde Huis

Stichting Het Vierde Huis beoordeelt de aanvragen voor urgenties, voorrang, vergunningen en diverse toeslagen. Meer informatie kunt u lezen op hun website.

Huishouden

Een huishouden is een alleenstaande of meerpersoonshuishouden, al dan niet met kinderen, die een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voeren of willen gaan voeren.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een financiële bijdrage van de overheid voor huurders die in verhouding tot hun inkomen veel huur betalen. Huurtoeslag wordt toegekend door de Belastingdienst.

I
Inkomensverklaring

In een inkomensverklaring (oude term: IB60-verklaring) staat hoeveel u heeft verdiend in een bepaald jaar. U kunt deze verklaring aanvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 - 0543 (houd uw burgerservicenummer bij de hand).
Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen heeft u een inkomensverklaring nodig of een aanslag inkomstenbelasting. Dit geldt voor u en uw eventuele medeaanvrager.

Inschrijfduur

Inschrijfduur is de periode vanaf uw inschrijfdatum tot nu.

V
Verzamelinkomen

Het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3), verminderd met de persoonsgebonden aftrekposten. U vindt het verzamelinkomen op uw Inkomensverklaring of Aanslag van de Belastingdienst.

W
Woonduur

Woonduur is de ingangsdatum van uw inschrijving bij het bevolkingsregister op het adres van uw huidige zelfstandige huurwoning in de provincie Utrecht. Er is alleen sprake van woonduur als u staat ingeschreven als doorstromer.

Z
Zelfstandige woning

Een zelfstandige woning heeft een eigen voordeur en eigen voorzieningen, zoals keuken en badkamer die niet worden gedeeld met anderen.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.