Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe geef ik een machtiging af?

Dit gaat via de website. U hoeft geen machtigingskaart op te sturen.  

U kunt op twee momenten een machtiging afgeven. Wanneer u zich inschrijft en wanneer u een betaalverzoek voor de jaarlijkse verlengingskosten hebt ontvangen. In dit betaalverzoek wordt uitgelegd wat u moet doen. Het is niet mogelijk om tussentijds een machtiging af te geven. 

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mijn verlenging betalen?

Wij raden u aan om een doorlopende machtiging af te geven. Wij schrijven dan ieder jaar automatisch de verlengingskosten van uw rekening af. U ontvangt van tevoren een e-mail, zodat u weet wanneer wij het bedrag afschrijven. Zo hoeft u alleen maar te zorgen dat er genoeg geld op uw rekening staat.

Als u geen doorlopende machtiging afgeeft, dan ontvangt u per e-mail een betaalverzoek. U kunt dan op twee manieren betalen:

• U maakt zelf €8,- over.
• U geeft alsnog een doorlopende machtiging af.

In de e-mail leest u hoe u dit kunt doen.

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik zien of ik een machtiging heb afgegeven?

Log in en klik op Mijn gegevens en dan op Mijn profiel. Onder Overzicht van mijn gegevens vindt u de informatie die u zoekt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik zien tot wanneer mijn inschrijving geldig is
Log in en klik op Mijn gegevens en dan op Mijn profiel. Onder Overzicht van mijn gegevens vindt u de informatie die u zoekt. 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik heb een machtiging afgegeven, klopt het dat de verlengingskosten nog niet zijn geïncasseerd?

Dat kan. De incasso vindt plaats binnen twee weken na de vervaldatum van uw inschrijving. Als de incasso niet lukt, dan ontvangt u per e-mail een betaalverzoek. U kunt dan zelf alsnog €8,- overmaken.  

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat zijn de voorwaarden om me in te schrijven?
 • U moet minimaal achttien jaar zijn. Als blijkt dat u bij uw inschrijving jonger was dan 18 jaar, dan vervalt uw inschrijving. De betaalde inschrijfkosten worden niet teruggestort.
 • U beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus. 
 • U mag maar één keer ingeschreven staan als hoofdaanvrager of mede-aanvrager bij WoningNet regio Utrecht.
 • Uw inschrijving moet jaarlijks worden verlengd. 
 • Om in aanmerking te komen voor de meeste een sociale huurwoning moeten u of uw medeaanvrager voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning

Een inschrijving is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar op iemand anders.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat kost een inschrijving en hoe betaal ik?

Een inschrijving kost vanaf 1 juli 2017 eenmalig € 25,- administratiekosten en vervolgens jaarlijks € 8,- verlengingskosten. (prijspijl 1 januari 2019)

U kunt de inschrijving betalen door een machtiging af te geven. Dit is een doorlopende machtiging voor zowel de eenmalige € 25,- administratiekosten als de jaarlijkse € 8,- verlengingskosten.

Als het WoningNet niet lukt om via de machtiging de inschrijfkosten te incasseren, ontvangt u een verzoek om op een andere manier te betalen. U kunt dan het bedrag van € 25,- zelf overmaken. Het jaar daarop kunt u voor de betaling van de verlengingskosten alsnog een machtiging afgeven. U krijgt daarover automatisch bericht in de maand voor de vervaldatum.

U bent er zelf verantwoordelijk voor de betaling van de inschrijfkosten en de verlengingskosten. Ook als u het automatische bericht niet heeft ontvangen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik weet mijn IBAN niet. Waar kan ik dit opzoeken?

Alle Nederlandse rekeningnummers bestaan tegenwoordig uit 18 cijfers en letters. Dit langere rekeningnummer heet IBAN, de afkorting van International Bank Account Number.
U vindt uw IBAN als u inlogt bij uw bank en op uw bankafschrift.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Het lukt niet om me bij WoningNet in te schrijven via internet.

Als een inschrijving via internet niet lukt, kan dit verschillende redenen hebben: 

 • u heeft een tweelingbroer of -zus die al staat ingeschreven bij WoningNet. Neem contact op met het Klantcontactcentrum via het contactformulier. Stuur een kopie mee van een geldig legitimatiebewijs van zowel uzelf als van uw tweelingbroer of -zus;   
 • Er is een andere persoon die dezelfde achternaam en geboortedatum heeft. Neem contact op met het Klantcontactcentrum via het contactformulier.
  Stuur een kopie mee van een geldig legitimatiebewijs. 
 • U staat al ingeschreven bij WoningNet, regio Utrecht. Vraag uw inschrijfgegevens op via het Klantcontactcentrum van WoningNet.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mijn inschrijfgegevens wijzigen?

De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website, als u bent ingelogd. U klikt dan bij Mijn gegevens op Profiel.

Deze gegevens kunt u niet via internet wijzigen:

 • naam
 • geboortedatum
 • geslacht
 • naam, geboortedatum, geslacht en adres van de mede-inschrijver (u kunt de mede-inschrijver wel toevoegen)
 • inschrijfdatum
 • woonduur (behalve als u ook uw woonadres wijzigt)
 • urgenties en indicaties

Als een van de bovenstaande gegevens (m.u.v. urgenties en indicaties) niet juist geregistreerd staat, kunt u schriftelijk een gemotiveerd wijzigingsverzoek doen. Voeg bij uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Stuur uw verzoek naar WoningNet. WoningNet beoordeelt vervolgens of uw verzoek kan worden verwerkt en stelt u daarvan op de hoogte.

Als uw urgentie/indicatie niet goed staat geregistreerd, kunt u contact opnemen met de behandelaar die uw urgentie- of indicatieaanvraag heeft verwerkt.

Bent u een stadsvernieuwingskandidaat? Dan kunt u alleen uw telefoonnummer en e-mailadres zelf wijzigen. Overige wijzigingen kunt u doorgeven aan uw woonbegeleider. De naam van uw woonbegeleider vindt u in de toekenningsbrief voor uw urgentie.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Heeft mijn adreswijziging of verhuizing invloed op mijn wachttijd?

Een adreswijziging kan invloed hebben op uw wachttijd: als u doorstromer bent, moet u na verhuizing uw woonduur aanpassen in uw inschrijving. Uw inschrijfduur is dan uw wachttijd.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waarom is het belangrijk om een e-mailadres in te vullen bij mijn profielgegevens?
Sinds 2 september 2015 verloopt alle correspondentie vanuit WoningNet alleen nog per e-mail. Om geen informatie te missen over uw inschrijving, verlenging of betaling is het belangrijk dat u een e-mailadres bij uw profielgegevens invult.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Kan ik mijn inschrijving op naam van iemand anders laten zetten?

Nee, een registratienummer is persoonsgebonden en kan niet op naam van iemand anders worden gezet.

Op deze regel bestaat één uitzondering: in het geval van overlijden van de inschrijver kan de registratie op naam van de mede-inschrijver komen te staan. Dit kan alleen als sprake is van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.
Stuur in dat geval een kopie van de overlijdensakte en een bewijs van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract met een korte toelichting naar WoningNet.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik wil gaan samenwonen. Hoe moeten wij ons inschrijven?

Wilt u samen met uw partner een woning zoeken, dan moet u samen op één inschrijving staan.
Als een van u al staat ingeschreven, dan kan de ander als medeaanvrager op de inschrijving worden gezet. Dit kunt u zelf aanpassen: log in en klik bij Mijn WoningNet op Profiel. Ga vervolgens naar Huishoudsamenstelling en inkomen.

Als uw partner ook staat ingeschreven kunt u uw inschrijving samenvoegen:

 • Bij een samenvoeging schrijft degene met de langste wachttijd de ander als medeaanvrager bij op de registratie. Het registratienummer van de medeaanvrager komt daarmee te vervallen;
 • Een samenvoeging van twee inschrijvingen kunt u alleen doorgeven via het contactformulier.

Een samenvoeging kan later eventueel ongedaan worden gemaakt door een splitsing. De medeaanvrager krijgt dan de inschrijftijd terug van de oorspronkelijke inschrijving.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer word ik uitgeschreven bij WoningNet?

Uw inschrijving vervalt als:

 • u een sociale huurwoning accepteert van één van de woningcorporaties of andere verhuurders via WoningNet;
 • u de inschrijfkosten niet betaalt;
 • u de verlengingskosten niet betaalt;
 • u zelf heeft doorgegeven dat u uitgeschreven wilt worden.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mij uitschrijven?

U kunt zich uitschrijven bij WoningNet regio Utrecht:

 • via de website: log in en klik bij Mijn gegevens op Profiel. Bij Overzicht van mijn gegevens ziet u aan de rechterkant de knop om u uit te schrijven.
 • schriftelijk: stuur uw verzoek om uitschrijving, onder vermelding van uw registratienummer, naar WoningNet.

Let op! Als u actuele en/of lopende reacties heeft, kunt u zich niet uitschrijven. Neem in dit geval contact op met WoningNet voor meer informatie over de procedure.

Als u binnen één maand na inschrijving weer opzegt, krijgt u de inschrijfkosten terug. Dit kan alleen als u nog niet heeft gereageerd op het woningaanbod.  

Stuur voor het terugstorten van uw inschrijfkosten een kopie van een betalingsbewijs (bijvoorbeeld een bankafschrift) onder vermelding van uw registratienummer naar WoningNet.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 23 mei tot 4 juni 2019 niet bereikbaar. 
Lees er meer over in dit nieuwsbericht

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.