Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Voorlopige woningaanbieding


Bent u de eerste kandidaat en heeft u de woning na bezichtiging geaccepteerd? Dan krijgt u een voorlopige aanbieding. De corporatie nodigt u uit om uw gegevens te laten controleren. Als deze akkoord zijn kunt u vervolgens een huurcontract tekenen.

Bij een voorlopige aanbieding ontvangt u van de woningcorporatie een overzicht van gegevens die u moet laten controleren. Deze gegevens kunt u vervolgens naar de corporatie opsturen of persoonlijk aan de balie van de corporatie afgeven. U heeft in ieder geval een Aanslag Inkomstenbelasting of een inkomensverklaring (oude term: IB60-verklaring) voor u en uw eventuele partner nodig. Zonder één van deze documenten kan de corporatie uw inkomen niet controleren en komt u dus niet in aanmerking voor een woning. Zorg daarom dat u op tijd beschikt over de juiste papieren. Een inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst, via telefoonnummer 0800-0543. U ontvangt de verklaring binnen vijf werkdagen.

Als de Belastingdienst geen inkomensverklaring kan afgeven, dan ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Lever deze in en voeg uw meest recente jaaropgaaf, een recente maandloonstrook (of vier weekloonstroken), een uitkeringsspecificatie of een accountantsverklaring (als u zelfstandig ondernemer bent) toe.

Is uw inkomen dit jaar wezenlijk gewijzigd ten opzichte van vorig jaar? Lever dan naast de IB-aanslag of inkomensverklaring een recente maandloonstrook (of vier weekloonstroken), een uitkeringsspecificatie of een accountantsverklaring (als u zelfstandig ondernemer bent) in.

Bent u student en ontvangt u studiefinanciering? Dan hoeft u alleen uw meest recente beschikking van DUO in te leveren. U hoeft geen inkomensgegevens van eventuele inwonende kinderen in te leveren.

De corporatie controleert alle gegevens en bekijkt of deze met de voorwaarden voor de woning overeenkomen. Is alles in orde, dan worden alle voorwaarden met u doorgenomen en mag u het contract komen tekenen. Als u na een positieve controle alsnog afziet van de woning, dan brengt de corporatie administratiekosten in rekening.

Als u vragen heeft over de gegevens die u moet laten controleren, of als u niet beschikt over de opgevraagde stukken, neem dan contact op met de woningcorporatie.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.