Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Accepteren of weigeren


U kunt op twee manieren doorgeven dat u een woning accepteert of weigert. Houdt u rekening met de door de woningcorporatie vastgestelde termijn voor het doorgeven van uw reactie.

  • Heeft u uw uitnodiging per e-mail ontvangen? Klik dan op de link in de e-mail of log in en zoek de woning op bij Mijn reacties. Daar kunt u uw keuze doorgeven.
  • Heeft de corporatie u via de telefoon uitgenodigd, dan kunt u ook telefonisch uw keuze doorgeven aan de corporatie.

Lukt het niet om de reactie via internet door te geven, neem dan zo spoedig mogelijk (telefonisch) contact op met de corporatie die de woning aanbiedt. Een corporatiemedewerker kan dan alsnog uw keuze vastleggen.

Als u direct na de bezichtiging doorgeeft dat u de woning niet wilt huren, heeft dit geen gevolgen voor uw inschrijving of uw kansen op een andere woning, op voorwaarde dat u geen urgentie heeft.

Heeft u wél een urgentie en wilt u een woning weigeren? Neem dan contact op met de toekenner van uw urgentie voor meer informatie. Een weigering kan gevolgen hebben voor uw urgentie.

Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Deze website wordt vernieuwd en is van 23 mei tot 4 juni 2019 niet bereikbaar. 
Lees er meer over in dit nieuwsbericht

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.