Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Accepteren of weigeren


Heeft u een woning aangeboden gekregen? Geef dan uw reactie door via de website. 

Log in en ga naar Mijn Reacties. Houd wel rekening met de door de corporatie/ verhuurder bepaalde termijn. Die staat vermeld in de uitnodiging die u heeft ontvangen. Als u namelijk niet op tijd reageert, dan wordt automatisch de volgende kandidaat uitgenodigd. U komt dan niet meer in aanmerking voor de woning.

Lukt het niet om de reactie via internet door te geven, neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met de corporatie/ verhuurder.

U kunt een woning altijd weigeren, behalve als u reageert met een urgentie. Heeft u een urgentie en wilt u een woning weigeren? Neem dan meteen contact op met de organisatie die uw urgentie heeft verstrekt. Een weigering kan namelijk gevolgen hebben voor uw urgentie. Dit geldt niet als u een urgentie heeft omdat uw woning wordt gesloopt. Dan mag u wel weigeren.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.