Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Klachten woonruimteverdeling


Sociale huurwoningen in de regio Utrecht worden zo goed en zo eerlijk mogelijk verdeeld. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent over dit toewijzingsproces. U kunt dan een klacht indienen bij een onafhankelijke commissie: de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht.

Zij staan voor u klaar
U kunt een klacht bij deze commissie indienen als:

  • u staat ingeschreven als woningzoekende in de regio Utrecht;
  • u hebt gereageerd op een woning die is aangeboden via de website;
  • deze woning is niet aan u toegewezen;
  • u van mening bent dat u gedupeerd bent, bijvoorbeeld doordat WoningNet of de corporatie een fout heeft gemaakt, u verkeerd bent geïnformeerd of dat er een belofte niet is nagekomen.

Andere klachten
Er zijn klachten die door ander instanties behandeld moeten worden. Hieronder leest u een aantal voorbeelden en daar staat achter waar u terecht kunt met uw klacht:

U bent afgewezen door de corporatie, bijvoorbeeld omdat uw inkomen te laag is, uw registratiegegevens niet kloppen of omdat u niet in aanmerking komt voor een huisvestingsvergunning.

College van Burgemeester & Wethouders van de desbetreffende gemeente

U heeft een klacht over regelgeving of toewijzingsbeleid.

College van Burgemeester & Wethouders van uw gemeente

U heeft een klacht over het gedrag van een medewerker van WoningNet of een corporatie.

Directie van WoningNet of de desbetreffende corporatie

U bent het oneens met uw uitschrijving als woningzoekende.

WoningNet

Twijfelt u over waar u terecht kunt met uw klacht? Neem dan eerst contact op met ons Klantcontactcentrum.

Klacht indienen
U kunt op twee manieren een klacht indienen, via het online klachtenformulier of per post. Een brief stuurt u naar:

Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht
Postbus 8236
3503 ER Utrecht 

Vermeld bij uw klacht in ieder geval uw gebruikersnaam (e-mailadres of registratienummer) bij WoningNet en uw huidige (post)adres. U kunt ook bewijsstukken toevoegen, zoals e-mails of brieven die u heeft ontvangen.

De samenstelling van de klachtencommissie
De klachtencommissie heeft drie leden. De voorzitter is onafhankelijk. De andere leden zijn voorgedragen door de corporaties en door huurdersorganisaties. De secretaris, die werkzaam is bij WoningNet, ondersteunt de commissie. 

Hoe werkt de klachtencommissie?
Uw klacht wordt in principe schriftelijk behandeld, maar de klachtencommissie kan besluiten u uit te nodigen voor een hoorzitting wanneer zij het nodig vindt. U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging. Het is mogelijk dat de secretaris, of een andere medewerker van WoningNet, u belt voor een toelichting. De commissie komt maandelijks bijeen voor de behandeling van klachten. Dit betekent dat u maximaal zes weken op de uitslag moet wachten. U ontvangt de uitspraak schriftelijk. Wanneer de behandeling van uw klacht meer tijd kost, bijvoorbeeld omdat het om een ingewikkelde zaak gaat, dan wordt u hierover geïnformeerd. De secretaris mag eenvoudige klachten ook zelfstandig afhandelen. Dit kan met het oog op een snelle afhandeling ook per telefoon. Hierover legt de secretaris altijd verantwoording af aan de klachtencommissie.

De klachtencommissie onderzoekt uw klacht en doet daar een uitspraak over. Wanneer de commissie u in het gelijk stelt, dan geeft zij een zwaarwegend advies. 'Zwaarwegend' wil zeggen dat de desbetreffende organisatie alleen in uitzonderlijke situaties mag afwijken van het advies van de commissie.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met het Klantcontactcentrum

 

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.