Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe bereken ik mijn inkomen op basis van een salarisstrook of uitkeringsspecificatie?
Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing  staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Vervolgens telt u er eventueel een dertiende maand en 8% vakantiegeld bij op als dit nog niet is inbegrepen. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op. 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe indexeert WoningNet mijn inkomen?

De overheid bepaalt ieder jaar met welk percentage wij het inkomen dat u opgeeft moeten verhogen. Dit noemen we de indexeringsfactor.

Voor 2017 gelden de volgende indexeringsfactoren: 
Verzamelinkomen over 2016 x 1,0296 
Verzamelinkomen over 2017 x 1,0175 

Een voorbeeld: 
Uw inkomen in 2017 was €18.000. Uw verwachte inkomen in 2018 is € 18.000 x 1.0175 = € 18.315
Bij uw geïndexeerde inkomen ziet u daarom €18.315 staan.

 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?
Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Bij uw inschrijfgegevens onder Inkomen vult u een 0 (of een 1) in.

Als u daarnaast andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaan, dan moet u die wel opgeven
 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben zelfstandige ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening over 2016 of 2017. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?
U moet het eventuele inkomen van inwonende kinderen altijd opgeven in uw inschrijfgegevens. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen voor passend toewijzen en de maximale inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen telt wel mee bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag. Omdat onze website een indicatie van de huurtoeslag geeft als u ingelogd het woningaanbod bekijkt, is het belangrijk dat u het inkomen van inwonende kinderen opgeeft. Ons systeem bepaalt automatisch per situatie of het inkomen van inwonende kinderen wel of niet meetelt.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waarom wordt mijn inkomen geïndexeerd?

Wanneer u een woning accepteert, controleert de woningcorporatie uw inkomen. Zij zijn verplicht om naar uw inkomen te vragen dat bij de Belastingdienst bekend is. Daarom kunt u het beste uw inkomen opgeven aan de hand van een inkomensverklaring of een aanslag van de Belastingdienst. Hierop staat altijd uw inkomen van vorig jaar of het jaar daarvoor vermeld. Dat bedrag moeten we indexeren (verhogen) naar het inkomen dat u naar verwachting dit jaar ontvangt. De website helpt u hierbij. U hoeft zelf alleen het verzamelinkomen en het jaartal in te vullen. Uw geïndexeerde inkomen ziet u terug in uw profielgegevens.
Uw inkomen bepaalt voor welke woningen u in aanmerking komt. Het is dus heel belangrijk dat u dit correct invult.

 

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer kan ik de Inkomensverklaring over 2017 van de Belastingdienst ontvangen?

Dit verschilt per persoon en hangt af van uw persoonlijke situatie.

  • Als u niet verplicht bent om aangifte te doen en ook geen aangifte heeft gedaan, kunt u vanaf 1 april 2018 de Inkomensverklaring van 2017 ontvangen.
  • Als u wel aangifte moet doen of heeft gedaan, kunt u een week nadat u de Aanslag 2016 heeft gekregen de Inkomensverklaring van 2017 ontvangen. 
  • In uitzonderingsgevallen kunt u geen Inkomensverklaring ontvangen.

Zolang de Belastingdienst u geen Inkomensverklaring van 2017 kan geven, kunt u die van 2016 aanhouden.  Als u geen Inkomensverklaring kunt krijgen, stuurt de Belastingdienst u een verklaring waarin staat dat u (nog) geen Inkomensverklaring kunt krijgen. Dat document moet u meenemen wanneer de corporatie bij de toewijzing uw gegevens controleert. U toont dan uw inkomen aan met behulp van drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Als u zelfstandige bent, doet u dit met een winst-en-verliesrekening of prognose.

Meer informatie over het opvragen van een Inkomensverklaring bij de Belastingdienst vindt u hier.

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer mag ik wel mijn huidige inkomen invullen?

Wanneer u een woning accepteert, controleert de woningcorporatie uw inkomen. Zij zijn verplicht om daarbij naar uw inkomen te vragen dat bij de Belastingdienst bekend is. Daarom kunt u het beste uw inkomen opgeven aan de hand van een inkomensverklaring of een aanslag van de Belastingdienst.
Op de inkomensverklaring of een belastingaanslag staat altijd uw inkomen van vorig jaar of het jaar daarvoor.

Er zijn maar 3 situaties waarin u uw huidige inkomen op kunt geven:
Uw inkomen is onbekend bij de Belastingdienst. Wanneer u een inkomensverklaring opvraagt, krijgt u van de Belastingdienst een bevestiging dat uw inkomen niet bekend is.
Uw inkomen is sterk gestegen, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan heeft of meer bent gaan werken.
Uw inkomen is sterk gedaald, bijvoorbeeld omdat u bent ontslagen, minder bent gaan werken of met pensioen bent gegaan.

Alleen in deze situaties gebruikt u uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie om uw verwachte inkomen op te geven. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent.

 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat moet ik doen als ik geen Inkomensverklaring kan downloaden via Mijn Belastingdienst, of als er geen inkomen van mij bekend is bij de Belastingdienst?

Vraagt u in dat geval altijd een Inkomensverklaring aan via de Belastingtelefoon 0800-0543. Als u geen Inkomensverklaring kunt krijgen, stuurt de Belastingdienst u een verklaring waarin staat dat u (nog) geen Inkomensverklaring kunt krijgen. Dat document moet u meenemen wanneer de corporatie bij de woningtoewijzing uw gegevens controleert. U kunt daarnaast uw inkomen berekenen op basis van een recente loonstrook of een uitkerings- of pensioenspecificatie. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Welk inkomen moet ik opgeven als ik (deels) inkomen uit het buitenland heb of heb gehad?

U moet alleen het in Nederland belastbare jaarinkomen (verzamelinkomen) opgeven. U begint met het aanvragen van de meest recente Inkomensverklaring bij de belastingdienst. Als daarop staat dat zij geen gegevens van u hebben, moet u uw actuele Nederlandse belastbare inkomen opgeven. Meer informatie over het opvragen van een Inkomensverklaring bij de Belastingdienst vindt u hier.

Neem van uw laatste Nederlandse salaris- of uitkeringsspecificatie het bedrag over dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing  staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Dit doet u ook als u niet het hele jaar inkomen in Nederland heeft. Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Welke personen mag ik opgeven bij mijn inschrijving?

U moet opgeven met wie u in de woning wilt gaan wonen. De volwassen leden moeten een zogeheten duurzame gemeenschappelijke huishouding (gaan) voeren. Een overzicht van personen die tot een huishouden worden gerekend, vindt u hier.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat is het verschil tussen een doorstromer en een overige woningzoekende?
  • Een doorstromer heeft de berekende woonduur als wachttijd op de registratie;
  • Bij een overige woningzoekende is de wachttijd opgebouwd vanaf de inschrijfdatum.

Per 1 januari 2007 is in de regio Utrecht de regelgeving voor doorstromers veranderd. Iedereen die zich voor die datum heeft ingeschreven als doorstromer, behoudt 40 procent van de woonduur als wachttijd op de registratie. Bij iedereen die zich na die datum heeft ingeschreven is de inschrijfdatum het begin van de wachttijd.

Let op! Bij een verhuizing naar een woning die niet via WoningNet is aangeboden verliest u het recht op 40 procent van uw woonduur als wachttijd. Uw inschrijfdatum is het begin van uw nieuwe wachttijd.
Bij een verhuizing naar een woning via WoningNet vervalt uw inschrijving. U moet zich eventueel opnieuw inschrijven, uw inschrijfdatum is dan het begin van uw wachttijd.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik sta nog niet ingeschreven bij WoningNet. Kan ik mij alsnog als doorstromer inschrijven?

U kunt zich nog wel als doorstromer inschrijven, maar de woonduur in de huidige woning telt niet meer mee als wachttijd bij het reageren op woningen. Dit geldt voor alle inschrijvingen vanaf 1 januari 2007.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Mijn inschrijftijd is meer dan 40 procent van mijn woonduur. Wat is mijn wachttijd?

Als u voor 1 januari 2007 staat ingeschreven als doorstromer en 40 procent van uw woonduur een kortere wachttijd oplevert dan uw inschrijftijd, dan is automatisch uw inschrijftijd de wachttijd op uw registratie. Dit is ingegaan op 1 juli 2006.

Rekenvoorbeeld
Uw woonduur op 1 juli 2006 was 10 jaar.
Uw inschrijfduur op 1 juli 2006 was 5 jaar.
40 procent van 10 jaar woonduur is 4 jaar en is minder dan de opgebouwde inschrijfduur van 5 jaar. Per 1 juli 2006 is daarom de inschrijfdatum de nieuwe wachttijd op de registratie geworden.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe bepaal ik mijn woonduur?

U bepaalt uw woonduur door bij uw gemeente na te gaan vanaf welke datum u in het bevolkingsregister staat ingeschreven op uw huidige adres. U kunt dit navragen bij de afdeling Burgerzaken van uw eigen gemeente.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wie krijgt de woonduur als één ingeschreven persoon de woning verlaat?

Heeft u zich voor 1 januari 2007 laten inschrijven en staat u geregistreerd als doorstromer, dan krijgt de persoon die in de woning achterblijft de woonduur als wachttijd op de registratie. Voor de persoon die de woning verlaat, geldt de inschrijfduur als wachttijd op de registratie.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Heb ik na relatiebreuk recht op de woonduur uit de gezamenlijke woning?

Slechts een van beiden mag na relatiebreuk gebruikmaken van de woonduur in de gezamenlijke woning. Alleen de partner die in de woning blijft wonen, mag ingeschreven staan als doorstromer. Deze kan de woonduur gebruiken als wachttijd. Wanneer een nieuwe woning wordt toegewezen, moet de huidige woning leeg worden achtergelaten. Dit geldt voor zowel huur- als voor koopwoningen. Bij toewijzing van de nieuwe woning wordt gecontroleerd of de woning daadwerkelijk leeg is achtergelaten.

Bent u de partner die als eerste de gezamenlijke woning verlaat, dan bent u een overige woningzoekende en kunt u geen gebruik maken van de woonduur. Als u al zelfstandig stond ingeschreven bij WoningNet, behoudt u wel uw inschrijfduur.  

Vertrekken u en uw (ex-)partner tegelijkertijd uit de gezamenlijke woning naar twee verschillende adressen, dan geldt hetzelfde: een van beiden mag gebruik maken van de woonduur in de gezamenlijke woning. U moet hierbij zelf de beslissing maken wie er als doorstromer wordt ingeschreven en wie als overige woningzoekende.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe stel ik mijn inkomen vast?
Er zijn verschillende manieren om uw verzamelinkomen vast te stellen. Een overzicht vindt u hier
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe vind ik een betaalbare huurwoning als mijn inkomen hoger is dan € 36.798

Een klein deel van het woningaanbod met een kale huur vanaf € 640,15 blijft voor u beschikbaar. De website helpt u bij het zoeken door alleen die woningen te tonen waarop u, op basis van uw inkomen kan reageren. U moet hiervoor wel inloggen. Ook staan eventuele inkomenseisen altijd in de advertentie vermeld.

Als u een urgentie of indicatie heeft, dan kunt u op alle woningen vanaf € 640,15 reageren.

Ook worden er via op deze en andere websites, bijvoorbeeld www.rooftrack.nl en www.funda.nl  vrijesectorhuurwoningen aangeboden.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat is Woonkostentoeslag?

Woonkostentoeslag is een subsidieregeling voor huurders bij wie het inkomen buiten de eigen schuld fors is gedaald of bij wie een medebewoner is vertrokken of overleden en die geen recht hebben op huurtoeslag. Woonkostentoeslag moet u zo snel mogelijk na de inkomensdaling aanvragen, aangezien de datum van indiening de ingangsdatum van de aanvraag wordt. U kunt de aanvraag dus niet met terugwerkende kracht laten ingaan.

Woonkostentoeslag wordt uitgevoerd per gemeente. Voor de gemeente Utrecht voert Het Vierde Huis deze taak uit. U kunt uw aanvraag indienen via de website www.woonkostentoeslag.nl

Woont u buiten de gemeente Utrecht dan kunt u bij uw eigen gemeente informatie opvragen over Woonkostentoeslag.

Er bestaat ook een Woonkostentoeslag voor mensen met een koopwoning. Deze toeslag kan worden aangevraagd bij de Sociale Dienst van de eigen gemeente.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.