Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Huidige woonsituatie


Uw huidige woonsituatie bepaalt of u een doorstromer of een overige woningzoekende bent.
Laat u bij verhuizing een zelfstandige huurwoning in de regio Utrecht achter, dan bent u een doorstromer. In alle overige gevallen bent u een overige woningzoekende. Uw inschrijfduur bij WoningNet is dan uw wachttijd.

Per 1 januari 2007 is in de regio Utrecht de regelgeving voor doorstromers veranderd. Iedereen die zich voor die datum heeft ingeschreven als doorstromer, behoudt 40 procent van de woonduur als wachttijd op de registratie. Iedereen die zich na die datum heeft ingeschreven krijgt de inschrijfdatum als wachttijd.

Let op! Bij een verhuizing naar een woning die niet via WoningNet is aangeboden verliest u het recht op 40 procent van uw woonduur als wachttijd. Uw inschrijfdatum wordt uw nieuwe wachttijd.
Bij een verhuizing naar een woning via WoningNet vervalt uw inschrijving. U moet zich eventueel opnieuw inschrijven, uw inschrijfdatum is dan uw wachttijd.


Veelgestelde vragen

Hoe bepaal ik mijn woonduur?

U bepaalt uw woonduur door bij uw gemeente na te gaan vanaf welke datum u in het bevolkingsregister staat ingeschreven op uw huidige adres. U kunt dit navragen bij de afdeling Burgerzaken van uw eigen gemeente.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat is het verschil tussen een doorstromer en een overige woningzoekende?
  • Een doorstromer heeft de berekende woonduur als wachttijd op de registratie;
  • Bij een overige woningzoekende is de wachttijd opgebouwd vanaf de inschrijfdatum.

Per 1 januari 2007 is in de regio Utrecht de regelgeving voor doorstromers veranderd. Iedereen die zich voor die datum heeft ingeschreven als doorstromer, behoudt 40 procent van de woonduur als wachttijd op de registratie. Bij iedereen die zich na die datum heeft ingeschreven is de inschrijfdatum het begin van de wachttijd.

Let op! Bij een verhuizing naar een woning die niet via WoningNet is aangeboden verliest u het recht op 40 procent van uw woonduur als wachttijd. Uw inschrijfdatum is het begin van uw nieuwe wachttijd.
Bij een verhuizing naar een woning via WoningNet vervalt uw inschrijving. U moet zich eventueel opnieuw inschrijven, uw inschrijfdatum is dan het begin van uw wachttijd.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Heb ik na relatiebreuk recht op de woonduur uit de gezamenlijke woning?

Slechts een van beiden mag na relatiebreuk gebruikmaken van de woonduur in de gezamenlijke woning. Alleen de partner die in de woning blijft wonen, mag ingeschreven staan als doorstromer. Deze kan de woonduur gebruiken als wachttijd. Wanneer een nieuwe woning wordt toegewezen, moet de huidige woning leeg worden achtergelaten. Dit geldt voor zowel huur- als voor koopwoningen. Bij toewijzing van de nieuwe woning wordt gecontroleerd of de woning daadwerkelijk leeg is achtergelaten.

Bent u de partner die als eerste de gezamenlijke woning verlaat, dan bent u een overige woningzoekende en kunt u geen gebruik maken van de woonduur. Als u al zelfstandig stond ingeschreven bij WoningNet, behoudt u wel uw inschrijfduur.  

Vertrekken u en uw (ex-)partner tegelijkertijd uit de gezamenlijke woning naar twee verschillende adressen, dan geldt hetzelfde: een van beiden mag gebruik maken van de woonduur in de gezamenlijke woning. U moet hierbij zelf de beslissing maken wie er als doorstromer wordt ingeschreven en wie als overige woningzoekende.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik sta nog niet ingeschreven bij WoningNet. Kan ik mij alsnog als doorstromer inschrijven?

U kunt zich nog wel als doorstromer inschrijven, maar de woonduur in de huidige woning telt niet meer mee als wachttijd bij het reageren op woningen. Dit geldt voor alle inschrijvingen vanaf 1 januari 2007.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat is Woonkostentoeslag?

Woonkostentoeslag is een subsidieregeling voor huurders bij wie het inkomen buiten de eigen schuld fors is gedaald of bij wie een medebewoner is vertrokken of overleden en die geen recht hebben op huurtoeslag. Woonkostentoeslag moet u zo snel mogelijk na de inkomensdaling aanvragen, aangezien de datum van indiening de ingangsdatum van de aanvraag wordt. U kunt de aanvraag dus niet met terugwerkende kracht laten ingaan.

Woonkostentoeslag wordt uitgevoerd per gemeente. Voor de gemeente Utrecht voert Het Vierde Huis deze taak uit. U kunt uw aanvraag indienen via de website www.woonkostentoeslag.nl

Woont u buiten de gemeente Utrecht dan kunt u bij uw eigen gemeente informatie opvragen over Woonkostentoeslag.

Er bestaat ook een Woonkostentoeslag voor mensen met een koopwoning. Deze toeslag kan worden aangevraagd bij de Sociale Dienst van de eigen gemeente.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wie krijgt de woonduur als één ingeschreven persoon de woning verlaat?

Heeft u zich voor 1 januari 2007 laten inschrijven en staat u geregistreerd als doorstromer, dan krijgt de persoon die in de woning achterblijft de woonduur als wachttijd op de registratie. Voor de persoon die de woning verlaat, geldt de inschrijfduur als wachttijd op de registratie.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.