Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Sociale huurwoning


Een sociale huurwoning is een huurwoning met een maximale netto huurprijs van € 710,68. De meeste sociale huurwoningen in de regio Utrecht zijn in bezit van woningcorporaties. De woningen worden aangeboden via deze website en om erop te reageren heeft u een inschrijving bij WoningNet nodig.

Om sociale huurwoningen zo eerlijk mogelijk te verdelen hebben gemeenten en corporaties afspraken gemaakt en regels opgesteld. Zo mag u bijvoorbeeld niet teveel verdienen om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. De regels voor de verdeling van sociale huurwoningen gelden in de hele regio. Wel kunnen er per gemeente uitzonderingen of aanvullende afspraken zijn. Meer informatie over deze regels en afspraken vindt u in onze toelichting over de verdeling van woningen.

Let op! Per 1 januari 2018 is het maximale jaarinkomen (toetsingsinkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend) waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren vastgesteld op € 36.798. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Hier kunt u meer informatie lezen.

* Een klein deel van de sociale huurwoningen in de regio Utrecht is beschikbaar voor huishoudens met een zogeheten middeninkomen (tot maximaal € 47.073).


Veelgestelde vragen

Wat zijn de voorwaarden om mij in te schrijven bij WoningNet voor sociale huur?

  • U moet minimaal achttien jaar zijn. Als blijkt dat u bij uw inschrijving jonger was dan 18 jaar, dan vervalt uw inschrijving. De betaalde inschrijfkosten worden niet teruggestort.
  • U beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus. 
  • U mag maar één keer ingeschreven staan als hoofdaanvrager bij WoningNet regio Utrecht.
  • Uw inschrijving moet jaarlijks worden verlengd. 
  • Om in aanmerking te komen voor de meeste sociale huurwoningen moeten u of uw medeaanvrager voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning
Een inschrijving is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar op iemand anders.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe lang moet ik wachten op een sociale huurwoning?

De vraag naar sociale huurwoningen is in de regio Utrecht erg groot. De wachttijden verschillen per plaats, woningtype en buurt en kunnen oplopen van drie tot meer dan tien jaar. Met een inschrijving kunt u als u bent ingelogd bij iedere woning zien wat uw slaagkans is. Dit geeft u een indicatie van de wachttijd voor een bepaald type woning of voor een bepaalde buurt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.