Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Bezichtigen en accepteren


Na de sluiting van de reactietermijn worden de reacties gesorteerd en nodigt de woningcorporatie de eerste kandidaten uit voor een bezichtiging. De corporatie bepaalt hoeveel mensen worden uitgenodigd.

Als u bent geselecteerd om de woning te bezichtigen krijgt u eerst een e-mail of telefoontje om uw belangstelling te peilen (afhankelijk van de contactwijze die u heeft opgegeven).

De aanbieding vervalt als u niet (op tijd) laat weten dat u belangstelling heeft. U krijgt de uitnodiging voor de bezichtiging per telefoon of e-mail. Dit geldt voor bijna alle woningen. U krijgt alleen een uitnodiging per post als dit uitdrukkelijk bij de advertentie staat vermeld.

Na de bezichtiging moet u tijdig doorgeven of u de woning accepteert.

Uw gegevens worden gecontroleerd en als deze juist zijn krijgt u een huurcontract aangeboden. Heeft u een voorlopige aanbieding en ziet u toch van de woning af, dan vervalt de aanbiedingsblokkade. Houd u met het weigeren van de woning rekening met de door de woningcorporatie vastgestelde termijn. Weigert u de woning buiten deze termijn, dan moet u administratiekosten betalen aan de corporatie.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.