Contact
Inloggen Inschrijven
Wachtwoord vergeten?
Venster sluiten

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voorwaarden om mij in te schrijven bij WoningNet voor sociale huur?

  • U moet minimaal achttien jaar zijn. Als blijkt dat u bij uw inschrijving jonger was dan 18 jaar, dan vervalt uw inschrijving. De betaalde inschrijfkosten worden niet teruggestort.
  • U beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus.
  • U mag maar één keer ingeschreven staan als hoofdaanvrager bij WoningNet regio Utrecht.
  • Uw inschrijving moet jaarlijks worden verlengd.
  • Voor de meeste sociale huurwoningen moet u of uw medeaanvrager voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning.

In de regio Utrecht is een huisvestingsvergunning verplicht bij sociale huurwoningen met een nettohuur tot en met € 710,68. En bijna altijd bij nieuwbouw koopwoningen met een koopprijs tot en met € 200.000 en bestaande koopwoningen met een koopprijs tot en met € 168.950. In de gemeente Zeist geldt de koopprijsgrens van € 200.000 ook voor bestaande woningen.

Voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning moet u voldoen aan een van de bindingsvoorwaarden. Gaat u een huurwoning van een corporatie betrekken, dan vraagt de corporatie de huisvestingsvergunning voor u aan.

Een inschrijving is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar op iemand anders.

Hoe lang moet ik wachten op een sociale huurwoning?

De vraag naar sociale huurwoningen is in de regio Utrecht erg groot. De wachttijden verschillen per plaats, woningtype en buurt en kunnen oplopen van drie tot meer dan tien jaar. Met een inschrijving kunt u als u bent ingelogd bij iedere woning zien wat uw slaagkans is. Dit geeft u een indicatie van de wachttijd voor een bepaald type woning of voor een bepaalde buurt.

Wanneer heb ik binding met de provincie Utrecht nodig?

U of uw medeaanvrager heeft binding met de provincie Utrecht nodig als u:

  • Een aangeboden huurwoning wilt accepteren waarvoor een huisvestingsvergunning verplicht is;
  • Een nieuwbouw koopwoning wilt kopen waarvoor een huisvestingsvergunning verplicht is;
  • Een bestaande koopwoning wilt kopen waarvoor een huisvestingsvergunning verplicht is;
  • Een woningruil binnen de regio wilt doen;
  • Een woningruil buiten de regio wilt doen. Uw woningruilpartner moet in dit geval binding hebben met de regio Utrecht. Dit is niet nodig als u in de gemeente waar u naartoe verhuist een baan heeft.

Sociale huurwoning.

 

Een sociale huurwoning is een huurwoning met een maximale netto huurprijs van € 710,68. De meeste sociale huurwoningen in de regio Utrecht zijn in bezit van woningcorporaties. De woningen worden aangeboden via deze website en om erop te reageren heeft u een inschrijving bij WoningNet nodig.

Om sociale huurwoningen zo eerlijk mogelijk te verdelen hebben gemeenten en corporaties afspraken gemaakt en regels opgesteld. Voor een sociale huurwoning heeft u bijvoorbeeld binding met de provincie Utrecht nodig. De regels voor de verdeling van sociale huurwoningen gelden in de hele regio. Wel kunnen er per gemeente uitzonderingen of aanvullende afspraken zijn. Meer informatie over deze regels en afspraken vindt u in onze toelichting over de verdeling van woningen.

Let op! Per 1 januari 2015 is het maximale jaarinkomen (toetsingsinkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend) waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren vastgesteld op € 34.911. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Hier kunt u meer informatie lezen.

* Een klein deel van de sociale huurwoningen in de regio Utrecht is beschikbaar voor huishoudens met een zogeheten middeninkomen (tot maximaal € 46.735).