Inkomen


Uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, of u voorrang krijgt omdat u een laag inkomen heeft en of de huur van de woning niet te hoog is voor uw inkomen.

Voordat u kunt reageren op het woningaanbod op de website, moet u onder andere uw inkomensgegevens opgeven. Het is belangrijk dat u dit zo nauwkeurig mogelijk doet.

Uw inkomen is bepalend voor welke woningen u in aanmerking kunt komen en of u eventueel voorrang krijgt. Meer over de inkomensvoorwaarden bij het zoeken naar een woning leest u hier.

U kunt uw inkomensgegevens op de volgende manier controleren en aanpassen. Log in en klik bij Mijn gegevens op Profiel en dan op Huishoudsamenstelling en inkomen. Vervolgens geeft u uw verzamelinkomen op van alle meeverhuizende leden van uw huishouden. Dus zowel het inkomen van uzelf en van uw eventuele partner en kinderen.

Aanslag inkomstenbelasting
De makkelijkste manier om na te gaan wat uw verzamelinkomen is, is door het op te zoeken op een recente (2015 of 2016) definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Neem het bedrag over dat bij verzamelinkomen staat vermeld en vul het jaartal in van uw aanslagbiljet.

Op basis van het inkomen dat u invoert bij uw gegevens en het jaar dat u opgeeft, wordt er berekend wat uw verwachte inkomen van dit jaar is ( uw inkomen wordt geïndexeerd). Dit geïndexeerde inkomen ziet u terug bij uw inschrijfgegevens.

Teleurstelling voorkomen
De corporatie toetst uw inkomen. Het is belangrijk dat u de juiste gegevens opgeeft. Als uw opgave niet klopt, loopt u het risico dat u de woning uiteindelijk niet mag huren.

Inkomensverklaring Belastingdienst
Als u niet beschikt over een recente aanslag, dan kunt u bij de Belastingdienst een inkomensverklaring opvragen. U kunt dit doen via telefoonnummer 0800 – 0543. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. U ontvangt de verklaring binnen vijf werkdagen. Het inkomen op deze verklaring wordt geïndexeerd als u het samen met het jaar invult in uw gegevens.

Wanneer u geen (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting heeft en de Belastingdienst u geen inkomensverklaring kan verstrekken, dan kunt u uw inkomen opgeven aan de hand van een recente jaaropgave, uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie. Dit is ook verstandig als uw inkomen in het huidige kalenderjaar aanzienlijk is gewijzigd.

Jaaropgave (2015 of 2016)
Neem uw loon voor loonheffing (soms wordt dit fiscaal loon, heffingsloon of loon voor loonbelasting genoemd) en vul dit samen met het jaar waarin u dit inkomen heeft verdiend. Het inkomen wordt geïndexeerd.

Loonstrook
Neem uw loon voor loonheffing en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Vakantiegeld, een dertiende maand en vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatig diensten telt u er ook bij op.

Uitkeringsspecificatie
Neem uw loon voor loonheffing en vermenigvuldig dit bedrag met 12.

Zelfstandig ondernemer
Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een accountant, boekhouder of administratiekantoor opgestelde winst- en verliesrekening 2015 of 2016. Pas ook hier de indexering toe.

Vragen?
Heeft u hulp nodig bij het berekenen van uw verzamelinkomen? De medewerkers van het Klantcontactcentrum staan voor u klaar.

 

Veelgestelde vragen

Hoe vind ik een betaalbare huurwoning als mijn inkomen hoger is dan € 36.165?

Een klein deel van het woningaanbod met een kale huur vanaf € 635,06 blijft voor u beschikbaar. DE website helpt u bij het zoeken door alleen die woningen te tonen waarop u, op basis van uw inkomen kan reageren. U moet hiervoor wel inloggen. Ook staan eventuele inkomenseisen altijd in de advertentie vermeld.

Als u een urgentie of indicatie heeft, dan kunt u op alle woningen vanaf € 635,06 reageren.

Ook worden er via op deze en andere websites, bijvoorbeeld www.rooftrack.nl en www.funda.nl  vrijesectorhuurwoningen aangeboden.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?
Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Bij uw inschrijfgegevens onder Inkomen vult u een 0 (of een 1) in.

Als u daarnaast andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaan, dan moet u die wel opgeven
 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben zelfstandige ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening over 2015 of 2016. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe bereken ik mijn inkomen op basis van een salarisstrook of uitkeringsspecificatie?
Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing  staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op. 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?
U moet het eventuele inkomen van inwonende kinderen altijd opgeven in uw inschrijfgegevens. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen voor passend toewijzen en de maximale inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen telt wel mee bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag. Omdat onze website een indicatie van de huurtoeslag geeft als u ingelogd het woningaanbod bekijkt, is het belangrijk dat u het inkomen van inwonende kinderen opgeeft. Ons systeem bepaalt automatisch per situatie of het inkomen van inwonende kinderen wel of niet meetelt.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer kan ik de Inkomensverklaring over 2016 van de Belastingdienst ontvangen?

Dit verschilt per persoon en hangt af van uw persoonlijke situatie.

  • Als u niet verplicht bent om aangifte te doen en ook geen aangifte heeft gedaan, kunt u vanaf 1 april 2017 de Inkomensverklaring van 2016 ontvangen.
  • Als u wel aangifte moet doen of heeft gedaan, kunt u een week nadat u de Aanslag 2016 heeft gekregen de Inkomensverklaring van 2016 ontvangen. Als u voor 5 april 2017 aangifte heeft gedaan, ontvangt u de aanslag in de loop van de maand juni.
  • In uitzonderingsgevallen kunt u geen Inkomensverklaring ontvangen.

Zolang de belastingdienst u geen Inkomensverklaring van 2016 kan geven, kunt u die van 2015 aanhouden.  Als u geen inkomensverklaring kunt krijgen, stuurt de belastingdienst u een verklaring waarin staat dat u (nog) geen Inkomensverklaring kunt krijgen. Dat document moet u meenemen wanneer de corporatie bij de toewijzing uw gegevens controleert. U toont dan uw inkomen aan met behulp van drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Als u zelfstandige bent, doet u dit met een winst-en-verliesrekening of prognose.

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe wordt uw inkomen in uw inschrijving geïndexeerd?
De corporatie  indexeert (verhoogt) het inkomen dat u heeft opgegeven naar het inkomen dat u naar verwachting in het huidige jaar zult ontvangen. Dit geïndexeerde inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Indexering van het inkomen in uw inschrijving zal vanaf 19 juli 2016  automatisch plaatsvinden op basis van het door u ingevulde inkomen en het jaar waarin dit inkomen is verdiend. Jaarlijks stelt de Rijksoverheid de indexeringsfactor vast.

Voor 2017 geldt:

Huishoudinkomen=
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2015 x 1,0359 of
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2016 x 1,0119 of
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2017 x 1

Geindexeerd Geïndexeerd Geindexeerde Indexatie Indexeren Indexering

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.