Opnieuw inschrijven


Op het moment dat er een sociale huurwoning is geaccepteerd, het huurcontract is ondertekend en de huisvestingsvergunning naar u is opgestuurd, vervalt uw inschrijving bij WoningNet.

Om in de toekomst weer in aanmerking te komen voor een andere sociale huurwoning moet u weer beginnen met wachttijd opbouwen. Het is dus belangrijk dat u zich opnieuw als woningzoekende inschrijft.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.